Language of document :

Acțiune introdusă la 9 octombrie 2019 – Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-743/19)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Parlamentul European (reprezentanți: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz, agenți)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

anularea Deciziei (UE) 2019/1199 din 13 iunie 20091 ;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv, Parlamentul invocă necompetența autorului deciziei atacate, indiferent dacă este vorba despre Consiliu sau despre ansamblul statelor membre, de a stabili locul sediului Autorității Europene a Muncii („AEM”). Astfel, Parlamentul consideră că articolul 341 TFUE nu constituie un temei juridic adecvat pentru stabilirea sediului organismelor Uniunii cum sunt agențiile descentralizate. În speță, AEM a fost instituită de legiuitorul Uniunii prin Regulamentul (UE) 2019/11492 , adoptat în temeiul articolelor 46 și 48 TFUE potrivit procedurii legislative ordinare. Parlamentul consideră că articolul 341 TFUE nu permite să se scoată din competența legiuitorului Uniunii, care a instituit AEM, puterea de a decide locul sediului acesteia, acordând-o în schimb statelor membre, și că, prin urmare, această dispoziție nu poate servi drept temei juridic valabil pentru decizia contestată.

Prin intermediul celui de al doilea motiv, invocat în subsidiar în ipoteza, contestată de Parlament, în care Curtea ar reține că articolul 341 TFUE oferă un temei juridic adecvat pentru decizia atacată, Parlamentul invocă lipsa absolută a motivării deciziei atacate. Parlamentul susține că, în calitate de act juridic al Uniunii, decizia atacată este supusă obligației de motivare prevăzute la articolul 296 al doilea paragraf TFUE, dar că această obligație nu a fost deloc respectată, făcând să rămână cu totul necunoscute rațiunile pentru care orașul Bratislava a fost ales pentru a găzdui sediul AEM.

____________

1     Decizia (UE) 2019/1199 adoptată de comun acord între reprezentanții guvernelor statelor membre din 13 iunie 2019 privind stabilirea sediului Autorității Europene a Muncii (JO 2019, L 189, p. 68).

2     Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de instituire a unei Autorități Europene a Muncii, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 și a Regulamentului (UE) 2016/589 și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/344 (JO 2019, L 186, p. 21).