Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. kolovoza 2019. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe i dr. protiv Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(predmet C-640/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl ed Altri, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Tuženici: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Prethodna pitanja

1.    Treba li članke 1., 2. i 3. Uredbe (EEZ) br. 856/19841 ,; članak 1. i članak 2. stavak 1. Uredbe br. 3950/19922 ,; članak 1. stavak 1. i članak 5. Uredbe br. 1788/20033 te članke 55., 64. i 65. Uredbe br. 1234/074 kao i njihove priloge, u mjeri u kojoj se odnose na zaštitu ravnoteže između ponude i potražnje mliječnih proizvoda na tržištu EU-a, tumačiti na način da se iz izračuna „kvota za mlijeko” isključuje proizvodnja usmjerena na izvoz sireva za zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) u zemlje izvan EU-a, u skladu s ciljevima zaštite utvrđenima za te proizvode u članku 13. Uredbe (EEZ) br. 2081/19925 , kao što je potvrđeno Uredbom (EEZ) br. 510/20066 i člancima 4. i 13. Uredbe (EEZ) br. 1151/20127 , primjenom načela iz članka 32. (bivši članak 27.), članka 39. (bivši članak 33.), članka 40. (bivši članak 34.) i članka 41. (bivši članak 35.) UFEU-a?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora, protivi li se tom pravilu, tumačenom na taj način, uključivanje u pojedinačne referentne količine kvota za mlijeko namijenjenih proizvodnji sireva s oznakom ZOI namijenjenih izvozu izvan Europske unije, kako proizlazi iz članka 2. Decreta-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Uredba sa zakonskom snagom br. 49 od 28. ožujka 2003.), koji je izmjenama pretvoren u Legge 30 maggio 2003, n. 119. (Zakon br. 119 od 30. svibnja 2003). i članka 2. Leggea 26 novembre 1992, n. 468. (Zakon br. 468. od 26. studenoga 1992.), u dijelu u kojem se odnosi na navedeni članak 2. Uredbe sa zakonskom snagom br. 49/2003?

Podredno, ako se to tumačenje treba smatrati netočnim:

3.    Jesu li članak 1., 2. i 3. Uredbe (EEZ) br. 856/1984, članak 1. i članak 2. stavak 1. Uredbe br. 3950/1992, članak 1. stavak 1. i članak 5. Uredbe br. 1788/2003, te članci 55., 64. i 65. Uredbe br. 1234/07, kao i njihovi prilozi (zajedno s talijanskim nacionalnim pravilima za prenošenje iz članka 2. Uredbe sa zakonskom snagom br. 49 od 28. ožujka 2003., koja je s izmjenama pretvorena u Zakon br. 119 od 30. svibnja 2003. i članka 2. Zakona br. 468. od 26. studenoga 1992., u dijelu u kojem se odnosi na spomenuti članak 2. Uredbe sa zakonskom snagom br. 49/2003.), koji iz izračuna količine dodijeljene državama članicama uključuju i ne isključuju količinu mlijeka koja se koristi za proizvodnju sireva s oznakom ZOI koji se izvoze na tržište zemalja izvan EU-a ili su njemu namijenjeni i u opsegu tog izvoza, protivni ciljevima zaštite iz Uredbe (EEZ) br. 2081/1992, kojima se štite proizvodi s oznakom ZOI, osobito s obzirom na njezin članak 13., kako je potvrđeno Uredbom (EEZ) br. 510/2006 i Uredbom br. 1151/2012, kao i u odnosu na ciljeve zaštite predviđene u članku 4. te uredbe, te također protivna članku 32. (bivši članak 27.), članku 39. (bivši članak 33.), članka 40. (bivši članak 34.), članka 41. (bivši članak 35.) UFEU-a. te načelima pravne sigurnosti, legitimnih očekivanja, proporcionalnosti i nediskriminacije, kao i slobodne gospodarske inicijative u svrhu izvoza izvan EU-a?

____________

1     Uredba Vijeća (EEZ) br. 856/84 od 31. ožujka 1984. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 804/68 o zajedničkoj organizaciji tržišta mlijeka i mliječnih proizvoda (SL 1984., L 90, str. 10.).

2     Uredba Vijeća (EEZ) br. 3950/92 od 28. prosinca 1992. o uvođenju dodatne pristojbe u sektor mlijeka i mliječnih proizvoda (SL 1992., L 405, str. 1.).

3     Uredba Komisije (EZ) br. 1778/2003 od 10. listopada 2003. o zatvaranju otkupa maslaca u određenim državama članicama (SL 2003., L 260, str. 4.).

4     Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL 2007., L 299, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 9., str. 61.).

5     Uredba Vijeća (EEZ) br. 2081/92 od 14. srpnja 1992. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 1992., L 208, str. 1.).

6     Uredba Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (SL 2006., L 93, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 4., str. 184.).

7     Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 2012., L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31. i ispravak SL 2015., L 191. str. 9.).