Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 28 august 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe și alții/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Cauza C-640/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl ed Altri, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Pârâte: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Întrebările preliminare

Articolele 1, 2 și 3 din Regulamentul (CEE) nr. 856/841 , articolul 1 și articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3950/922 , articolul 1 alineatul (1) și articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1788/20033 și articolele 55, 64 și 65 din Regulamentul (CE) nr. 1234/20074 , precum și anexele la acesta, în măsura în care urmăresc protejarea echilibrului între cererea și oferta de produse lactate pe piața Uniunii Europene, trebuie interpretate în sensul că exclud din calculul „cotelor de lapte” producția destinată exportului de brânzeturi cu DOP către țări din afara Uniunii Europene, în conformitate cu obiectivele de protecție prevăzute pentru aceste din urmă produse la articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/925 , astfel cum este confirmat de Regulamentul (CE) nr. 510/20066 și la articolele 4 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1151/20127 , cu aplicarea principiilor consacrate la articolele 32 (ex-articolul 27), 39 (ex-articolul 33), 40 (ex-articolul 34) și 41 (ex-articolul 35) TFUE?

În cazul unui răspuns afirmativ, reglementarea menționată, astfel interpretată, se opune includerii în cantitățile individuale de referință a cotelor de lapte destinate producției de brânzeturi cu DOP destinate exportului în afara Uniunii, astfel cum reiese din articolul 2 din Decretul-lege nr. 49 din 28 martie 2003, aprobat cu modificări prin Legea nr. 119 din 30 mai 2003, și din articolul 2 din Legea nr. 468 din 26 noiembrie 1992, în măsura în care face trimitere la acesta articolul 2 din Decretul-lege nr. 49/2003, amintit anterior?

Cu titlu subsidiar, în cazul în care se apreciază că o astfel de interpretare nu este corectă,

Articolele 1, 2 și 3 din Regulamentul (CEE) nr. 856/84, articolul 1 și articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3950/92, articolul 1 alineatul (1) și articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 și articolele 55, 64 și 65 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și anexele la acesta (coroborate cu normele naționale italiene de transpunere prevăzute la articolul 2 din Decretul-lege nr. 49 din 28 martie 2003, aprobat cu modificări prin Legea nr. 119 din 30 mai 2003, și la articolul 2 din Legea nr. 468 din 26 noiembrie 1992, în măsura în care face trimitere la acesta articolul 2 din Decretul-lege nr. 49/2003, amintit anterior), care nu exclud, ci includ în calculul cantității alocate statelor membre laptele utilizat pentru producerea brânzeturilor cu DOP exportate către o țară terță sau destinate pieței unor țări terțe, în limita exportului respectiv, sunt contrare obiectivelor de protecție prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, care protejează produsele cu DOP, în special în raport cu articolul 13, astfel cum este confirmat de Regulamentul (CE) nr. 510/2006 și de Regulamentul nr. 1151/2012, precum și în raport cu obiectivele de protecție prevăzute la articolul 4 din acesta din urmă, și sunt de asemenea contrare articolelor 32 (ex-articolul 27), 39 (ex-articolul 33), 40 (ex-articolul 34) și 41 (ex-articolul 35) TFUE și principiilor securității juridice, încrederii legitime, proporționalității, nediscriminării și libertății de inițiativă economică în vederea exportului în afara Uniunii Europene?

____________

1     Regulamentul (CEE) nr. 856/84 al Consiliului din 31 martie 1984 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 804/68 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate (JO 1984, L 90, p. 10).

2     Regulamentul (CEE) nr. 3950/92 al Consiliului din 28 decembrie 1992 de stabilire a unei prelevări suplimentare în sectorul laptelui și al produselor lactate (JO 1992, L 405, p. 1).

3     Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate (JO 2003, L 270, pag. 123, Ediție specială 3/vol. 50, p. 22).

4     Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ( Regulamentul unic OCP ) (JO 2007, L 299, p. 1).

5     Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (JO 1992, L 208, p. 1).

6     Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (JO 2006, L 93, p. 12, Ediție specială 03/vol. 71, p. 114).

7     Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO 2012, L 343, p. 1).