Language of document :

A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2019. szeptember 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A. M. kontra E. M.

(C-667/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Warszawie

Az alapeljárás felei

Felperes: A. M.

Alperes: E. M.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 19. cikke (1) bekezdésének f) pontját – amennyiben az előírja, hogy a kozmetikai termékek tárolóedényén és csomagolásán letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában kell szerepelniük a kozmetikai termék rendeltetésére vonatkozó információknak, kivéve, ha a rendeltetés egyértelműen kiderül a kozmetikai termék megjelenéséből –, hogy ezen előírás a kozmetikai terméknek a rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti alapvető rendeltetésére, azaz a tisztításra (tiszta állapotban tartásra), ápolásra, védelemre (megfelelő állapotban tartásra), illatosításra, szépítésre (kinézet megváltoztatására) vonatkozik, vagy az adott kozmetikai termék tulajdonságainak megállapítását lehetővé tevő, konkrétabb rendeltetéseket is fel kell tüntetni?

Úgy kell-e értelmezni a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdését, valamint (46) preambulumbekezdését, hogy az e 19. cikk (1) bekezdésének d), g) és f) pontjában említett információkat – azaz az óvintézkedéseket, az összetevőket és a rendeltetést – a más termékeket is tartalmazó céges katalógusban az e rendelet VII. mellékletének 1. pontjában meghatározott jelöléseknek a csomagoláson való feltüntetésével is meg lehet adni?

____________

1 HL 2009. L 342., 59. o.