Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 9 septembrie 2019 – A.M./E.M.

(Cauza C-667/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Warszawie

Părțile din procedura principală

Reclamantă: A.M.

Pârâtă: E.M.

Întrebările preliminare

Articolul 19 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice1 , în măsura în care prevede că recipientul și ambalajul produselor cosmetice trebuie să conțină informații cu caractere vizibile, de neșters și ușor lizibile referitoare la funcția produsului cosmetic, în cazul în care aceasta nu reiese în mod clar din prezentarea sa, trebuie interpretat în sensul că privește funcțiile de bază ale produsului cosmetic, în înțelesul articolului 2 alineatul (1) litera (a) din regulament, adică funcția de curățare (întreținerea igienei), de îngrijire și protecție (pentru menținerea în condiții bune), de parfumare, de înfrumusețare (pentru schimbarea aspectului) sau trebuie să conțină și funcții mai detaliate, care să permită identificarea caracteristicilor produsului cosmetic?

Articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice și considerentul (46) al preambulului acestui regulament trebuie interpretate în sensul că informațiile menționate în alineatul (1) literele (d), (g) și (f) al acestei dispoziții, și anume măsurile de precauție, ingredientele și funcțiile, pot fi incluse în catalogul companiei, care cuprinde și alte produse, prin utilizarea pe ambalaj a simbolului menționat la punctul 1 din anexa VII?

____________

1 JO 2009, L 342, p. 59.