Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Korneuburg (Rakousko) dne 3. září 2019 – FP Passenger Service v. Austrian Airlines AG

(Věc C-654/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Korneuburg

Účastníci původního řízení

Žalobce: FP Passenger Service

Žalovaná: Austrian Airlines AG

Předběžná otázka

Musí být články 5, 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, vykládány v tom smyslu, že při výpočtu zpoždění je – s přihlédnutím k rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-452/13, podle něhož se musí vycházet z okamžiku otevření dveří – třeba zjistit rozdíl mezi skutečným časem otevření dveří a plánovaným časem příletu, nebo rozdíl mezi skutečným časem otevření dveří a časem předpokládaného otevření dveří při dodržení plánovaného času příletu?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 46, s. 1.