Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Korneuburg (Austria) 3. septembril 2019 – FP Passenger Service versus Austrian Airlines AG

(kohtuasi C-654/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Korneuburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja apellatsioonkaebuse esitaja: FP Passenger Service

Kostja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Austrian Airlines AG

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91,1 artikleid 5, 6 ja 7 tuleb tõlgendada nii, et lennu hilinemise aega arvutades (võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsust C-452/13, mille kohaselt on määrava tähtsusega lennuki ukse avamise aeg) tuleb kindlaks teha tegeliku lennukiukse avamise aja ja plaanijärgse saabumisaja erinevus või tegeliku lennukiukse avamise aja ja eeldatava lennukiukse avamise ajal erinevus plaanijärgsel saabumisajal saabumise korral?

____________

1 ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.