Language of document :

A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2019. szeptember 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FP Passenger Service kontra Austria Airlines AG

(C-654/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Korneuburg

Az alapeljárás felei

Felperes: FP Passenger Service

Alperes: Austria Airlines AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5., 6. és 7. cikkét, hogy a késés számításakor – tekintettel az Európai Unió Bíróságának C-452/13. sz. határozatára, amely alapján a repülőgép ajtajának kinyitása az irányadó – az ajtó kinyitásának tényleges időpontja és a tervezett érkezési időpont közti különbséget kell figyelembe venni, vagy úgy, hogy az ajtó kinyitásának tényleges időpontja és a tervezett érkezési időpont alapján várható ajtónyitás időpontja közti különbséget?

____________

1 HL 2004. L 46., 1. o.