Language of document :

2019 m. rugsėjo 3 d. Landesgericht Korneuburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FP Passenger Service / Austrian Airlines AG

(Byla C-654/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Korneuburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir apeliantė: FP Passenger Service

Atsakovė ir kita apeliacinio proceso šalis: Austrian Airlines AG

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/20041 , nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5, 6 ir 7 straipsnius reikia aiškinti taip, kad apskaičiuojant vėlavimą (atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-452/13, kuriame buvo pripažinta, kad reikia remtis durų atidarymo momentu) reikia nustatyti skirtumą tarp faktinio durų atidarymo laiko ir tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko, ar skirtumą tarp faktinio durų atidarymo laiko ir numatomo durų atidarymo laiko atvykus tvarkaraštyje numatytu atvykimo laiku?

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.