Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Korneuburg (Oostenrijk) op 3 september 2019 – FP Passenger Service GmbH / Austrian Airlines AG

(Zaak C-654/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landesgericht Korneuburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: FP Passenger Service GmbH

Verwerende partij: Austrian Airlines AG

Prejudiciële vraag

Moeten de artikelen 5, 6 en 7 van verordening (EG) nr. 261/20041 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 aldus worden uitgelegd dat, gelet op het arrest van het Hof van 4 september 2014, Germanwings/Henning (C-452/13), volgens welk arrest het tijdstip waarop de deuren zijn geopend bepalend is, voor de berekening van de vertraging rekening moet worden gehouden het verschil tussen het tijdstip waarop de deuren daadwerkelijk zijn geopend en de geplande aankomsttijd, dan wel met het verschil tussen het tijdstip waarop de deuren daadwerkelijk zijn geopend en het tijdstip waarop de deuren vermoedelijk zouden zijn geopend indien de vlucht op de geplande aankomsttijd was aangekomen?

____________

1 PB 2004, L 46, blz. 1.