Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Korneuburg (Austria) la 3 septembrie 2019 – FP Passenger Service/Austrian Airlines AG

(Cauza C-654/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Korneuburg

Părțile din procedura principală

Apelantă: FP Passenger Service

Intimată: Austrian Airlines AG

Întrebarea preliminară

Articolele 5, 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/911 trebuie interpretate în sensul că, ținând seama de Hotărârea din 4 septembrie, Germanwings (C-452/13, EU:C:2014:2141), potrivit căreia momentul deschiderii ușilor este determinant în stabilirea întârzierii trebuie să se țină seama de diferența dintre ora efectivă a deschiderii ușilor și ora de sosire programată sau de diferența dintre ora efectivă a deschiderii ușilor și ora prezumată a deschiderii ușilor în cazul în care zborul ar fi sosit la ora programată?

____________

1 JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218, rectificare în JO L 94, 2016, p. 17.