Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Korneuburg (Avstrija) 3. septembra 2019 – FP Passenger Service/Austrian Airlines AG

(Zadeva C-654/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Korneuburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: FP Passenger Service

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Austrian Airlines AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člene 5, 6 in 7 Uredbe (ES) št. 261/20041 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 razlagati tako, da je treba zamudo – ob upoštevanju odločitve Sodišča Evropske unije v zadevi C-452/13, v skladu s katero je odločilen čas, ko se odprejo vrata – izračunati kot razliko dejanskega časa, ko se odprejo vrata, in časa prihoda po voznem redu ali kot razliko dejanskega časa, ko se odprejo vrata, in časa, ko se predvidoma odprejo vrata v primeru prihoda po voznem redu?

____________

1 UL 2004, L 46, str. 1.