Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) on esittänyt 28.8.2019 – FT v. Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, GS ym., HS ja Ministerul Educației Naționale

(asia C-644/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Alba Iulia

Pääasian asianosaiset

Valittaja: FT

Vastapuolet: Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, GS ym., HS ja Ministerul Educației Naționale

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2000/781 1 artiklaa, 2 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja 3 artiklaa sekä 28.6.1999 annetulla neuvoston direktiivillä 1999/70/EY2 täytäntöönpannun Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemän määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 4 lauseketta tulkittava siten, että mainituissa säännöksissä tarkoitettua syrjintää on sellainen pääasiassa kyseessä olevan kaltainen toimenpide, joka antaa työnantajalle mahdollisuuden ilmoittaa, että 65 vuoden iän saavuttaneet henkilöt voivat jatkaa tehtävissään vakituisina työntekijöinä ja säilyttää ne oikeudet, jotka heillä oli ennen eläkkeelle siirtymistä, ainoastaan, jos heillä on väitöskirjaohjaajan pätevyys, mikä asettaa heikompaan asemaan muut samassa tilanteessa olevat henkilöt, joilla olisi vastaava mahdollisuus, jos avoimia tehtäviä olisi ja jos he täyttäisivät ammatillista tuotteliaisuutta koskevat vaatimukset, ja joka antaa mahdollisuuden pakottaa ne henkilöt, joilla ei ole väitöskirjaohjaajan pätevyyttä, tekemään samasta akateemisesta työstä perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia, joissa palkkausjärjestelmä on tuntiperusteinen ja vakituisen yliopisto-opettajan palkkausjärjestelmää heikompi?

Voidaanko unionin oikeuden ensisijaista sovellettavuutta (eurooppaoikeuden etusijaperiaate) tulkita siten, että se antaa kansalliselle tuomioistuimelle oikeuden jättää soveltamatta toisen kansallisen tuomioistuimen lopullista ratkaisua, jossa todetaan, että esitetyssä tosiasiallisessa tilanteessa direktiiviä 2000/78/EY on noudatettu eikä syrjintää ole tapahtunut?

____________

1 Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL 2000, L 303, s. 16).

2 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).