Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Alba Iulia (România) la data de 28 august 2019 – FT / Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS și alţii, Ministerul Educaţiei Naţionale

(Cauza C-644/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Alba Iulia

Părţile din acţiunea principală

Recurentă: FT

Intimați: Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS şi alţii, Ministerul Educaţiei Naţionale

Întrebările preliminare

Articolul 1, articolul 2 alineatul (2) litera (b) și articolul 3 din Directiva 2000/781 [și] clauza 4 din Acordul-cadru cu privire la munca pe perioadă determinată, încheiat între CES[,] UNICE [și] CEEP, pus în aplicare prin Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 19992 , trebuie interpretate în sensul că o măsură precum cea din litigiul principal, care permite angajatorului să prevadă că persoanele care au împlinit vârsta de 65 ani pot fi menținute în funcție ca titulari cu respectarea drepturilor deținute anterior de pensionare, doar dacă au calitatea de conducător de doctorat, dezavantajând celelalte persoane, aflate în aceeași situație, care ar avea această vocație în condițiile în care ar exista posturi vacante și ar îndeplini cerințele privind performanța profesională, iar persoanelor care nu au calitatea de conducători de doctorat să le impună pentru aceeași activitate universitară contracte de muncă cu perioadă determinată, încheiate succesiv, cu sistem de salarizare în regim „plata cu ora”, inferior celui acordat cadrului universitar titular, constituie discriminare în sensul acestor dispoziții?

Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii (principiul supremației dreptului european) se poate interpreta în sensul că permite instanței naționale să înlăture aplicarea unei decizii definitive a judecătorului național în care s-a stabilit că în situația de fapt expusă s-a respectat Directiva 2000/78/CE și nu există discriminare?

____________

1 Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO 2000, L 303, p. 16, Ediţie specială 05/vol. 6, p. 7).

2 Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999 L 175, p. 43, Ediţie specială 05/vol. 5, p. 129).