Language of document :

Жалба, подадена на 10 април 2019 г. от Apple Inc. срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 31 януари 2019 г. по дело T-215/17 — Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR)

(Дело C-295/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Apple Inc. (представители: G. Tritton и J. Muir Wood, Barristers, упълномощени от J. Olsen и P. Andreottola, Solicitors)

Други страни в производството: Pear Technologies Ltd, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 1 октомври 2019 г. Съдът (осми състав) отхвърли жалбата като явно неоснователна и осъди Apple Inc. да понесе направените от него съдебни разноски.

____________