Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 10. dubna 2019 Apple Inc. proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 31. ledna 2019 ve věci T-215/17, Pear Technologies v. EUIPO - Apple (PEAR)

(Věc C-295/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Apple Inc. (zástupci: G. Tritton a J. Muir Wood, Barristers, zmocnění J. Olsenem a P. Andreottolou, Solicitors)

Další účastníci řízení: Pear Technologies Ltd, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 1. října 2019 Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl, že se kasační opravný prostředek zamítá jako zjevně neopodstatněný a že společnost Apple Inc. ponese vlastní náklady řízení.

____________