Language of document :

Appel iværksat den 10. april 2019 af Apple Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 31. januar 2019 i sag T-215/17 – Pear Technologies mod EUIPO – Apple (PEAR)

(Sag C-295/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Apple Inc. (ved barristers G. Tritton og J. Muir Wood, bistået af solicitors J. Olsen og P. Andreottola)

De andre parter i appelsagen: Pear Technologies Ltd og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Domstolen (Ottende Afdeling) har ved kendelse af 1. oktober 2019 forkastet appellen, idet den er åbenbart ugrundet, og bestemt, at Apple Inc. bærer sine egne omkostninger.

____________