Language of document :

Apple Inc. 10. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 31. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-215/17: Pear Technologies versus EUIPO – Apple (PEAR)

(kohtuasi C-295/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Apple Inc. (esindajad: barrister G. Tritton ja barrister J. Muir Wood, keda abistasid solicitor J. Olsen ja solicitor P. Andreottola)

Teised menetlusosalised: Pear Technologies Ltd, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (kaheksas koda) otsustas 1. oktoobri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata ning jätta Apple Inc. kohtukulud tema enda kanda.

____________