Language of document :

Valitus, jonka Apple Inc. on tehnyt 10.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-215/17, Pear Technologies v. EUIPO – Apple (PEAR), 31.1.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-295/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Apple Inc. (edustajat: G. Tritton ja J. Muir Wood, barristers, J. Olsenin ja P. Andreottolan, solicitors, valtuuttamana)

Muut osapuolet: Pear Technologies Ltd ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on 1.10.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen selvästi perusteettomana ja velvoittanut Apple Inc:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________