Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 10. aprīlī Apple Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 31. janvāra spriedumu lietā T-215/17 Pear Technologies/EUIPO – Apple (“PEAR”)

(Lieta C-295/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Apple Inc. (pārstāvji: G. Tritton un J. Muir Wood, Barristers, kurus pilnvarojuši J. Olsen un P. Andreottola, Solicitors)

Pārējās lietas dalībnieces: Pear Technologies Ltd, European Union Intellectual Property Office

Ar 2019. gada 1. oktobra rīkojumu Tiesa (astotā palāta) nolēma apelācijas sūdzību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu un nosprieda, ka Apple Inc. sedz savus tiesāšanas izdevumus pati.

____________