Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 10 april 2019 door Apple Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 31 januari 2019 in zaak T-215/17, Pear Technologies / EUIPO - Apple (PEAR)

(Zaak C-295/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Apple Inc. (vertegenwoordigers: G. Tritton en J. Muir Wood, Barristers, geïnstrueerd door J. Olsen en P. Andreottola, Solicitors)

Andere partijen in de procedure: Pear Technologies Ltd, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 1 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie (Achtste kamer) de hogere voorziening wegens kennelijke ongegrondheid afgewezen en verklaard dat Apple Inc. haar eigen kosten zal dragen.

____________