Language of document :

Recurs introdus la 10 aprilie 2019 de Apple Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 31 ianuarie 2019 în cauza T-215/17, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR)

(Cauza C-295/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Apple Inc. (reprezentanți: G. Tritton și J. Muir Wood, barristers, mandatați de J. Olsen și de P. Andreottola, solicitors)

Celelalte părţi din procedură: Pear Technologies Ltd, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 1 octombrie 2019, Curtea de Justiție (Camera a opta) a respins recursul ca vădit nefondat și a obligat Apple Inc. la suportarea propriilor cheltuieli de judecată.

____________