Language of document :

Odvolanie podané 10. apríla 2019: Apple Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 31. januára 2019 vo veci T-215/17, Pear Technologies/EUIPO - Apple (PEAR)

(vec C-295/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Apple Inc. (v zastúpení: G. Tritton a J. Muir Wood, barristers, ktorých splnomocnili J. Olsen a P. Andreottola, solicitors)

Ďalší účastníci konania: Pear Technologies Ltd, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 1. októbra 2019 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie sa zamieta ako zjavne nedôvodné a Apple Inc. znáša svoje vlastné trovy konania.

____________