Language of document :

Pritožba, ki jo je družba Apple Inc. vložila 10. aprila 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 31. januarja 2019 v zadevi T-215/17, Pear Technologies/EUIPO - Apple (PEAR)

(Zadeva C-295/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Apple Inc. (zastopniki: G. Tritton in J. Muir Wood, Barristers, po navadilih J. Olsena in P. Andreottole, Solicitors)

Druga stranka v postopku: Pear Technologies Ltd in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 1. oktobra 2019 sklenilo, da se pritožba zavrne kot očitno neutemeljena in da družba Apple Inc. nosi svoje stroške.

____________