Language of document :

Överklagande ingett den 10 april 2019 av Apple Inc. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 31 januari 2019 i mål T-215/17, Pear Technologies mot EUIPO - Apple (PEAR)

(Mål C-295/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Apple Inc. (ombud: G. Tritton och J. Muir Wood, Barristers, befullmäktigade av J. Olsen och P. Andreottola, Solicitors)

Övriga parter i målet: Pear Technologies Ltd, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Europeiska unionens domstol (åttonde avdelningen) har i beslut av den 1 oktober 2019 ogillat överklagandet som uppenbart ogrundat och förordnat att Apple Inc. ska bära sina rättegångskostnader.

____________