Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunalul București (Ρουμανία) στις 2 Αυγούστου 2019 – Academia de Studii Economice din București κατά Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale

(Υπόθεση C-585/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunalul București

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Academia de Studii Economice din București

Καθού: Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale

Προδικαστικά ερωτήματα

Νοείται ως «χρόνος εργασίας», όπως ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ 1 , «κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη, και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του» στο πλαίσιο μιας μόνης συμβάσεως (πλήρους απασχόλησης) ή στο πλαίσιο όλων των συμβάσεων (εργασίας) που συνάπτει ο εν λόγω εργαζόμενος;

Πρέπει οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στα κράτη μέλη με το άρθρο 3 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ (υποχρέωση να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε εργαζόμενος να διαθέτει, ανά εικοσιτετράωρο, περίοδο ανάπαυσης ελάχιστης διάρκειας ένδεκα συναπτών ωρών) και με το άρθρο 6, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ (μέγιστος χρόνος εργασίας, ανά επταήμερο, οι 48 ώρες, κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι θέτουν όρια σε σχέση με μια μόνη σύμβαση ή σε σχέση με όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται με τον ίδιο εργοδότη ή με διαφορετικούς εργοδότες;

Στην περίπτωση που από τις απαντήσεις στο πρώτο και στο δεύτερο ερώτημα προκύψει ερμηνεία που αποκλείει τη δυνατότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν, σε εθνικό επίπεδο, την εφαρμογή, σε σχέση με [κάθε] σύμβαση, του άρθρου 3 και του άρθρου 6, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, ελλείψει εθνικών νομοθετικών διατάξεων οι οποίες ρυθμίζουν τη σύνδεση της ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης και του μέγιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας με τον εργαζόμενο (ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμβάσεων εργασίας που συνάπτει με τον ίδιο εργοδότη ή με διαφορετικούς εργοδότες), δύναται δημόσιος φορέας κράτους μέλους, που ενεργεί εξ ονόματος του κράτους, να επικαλεσθεί την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 και του άρθρου 6, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ και να επιβάλει κυρώσεις σε εργοδότη λόγω μη τήρησης των ορίων που θέτει η οδηγία για την ημερήσια ανάπαυση και/ή τον μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας;

____________

1 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ 2003, L 299, σ. 9).