Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 20. září 2019 – Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-695/19)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžná otázka

Představují operace zprostředkování prodeje prodloužené záruky na domácí spotřebiče uskutečňované osobou povinnou k DPH, jejíž hlavní činnost spočívá v prodeji domácích spotřebičů spotřebiteli, finanční činnosti nebo je na základě zásady neutrality a nenarušování hospodářské soutěže možné tyto operace postavit pro účely vyloučení jejich částek z výpočtu odpočitatelného podílu podle čl. 135 odst. 1 písm. b) nebo c) směrnice Rady 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006 na roveň finančním činnostem?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).