Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 20. septembril 2019 – Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(kohtuasi C-695/19)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA

Vastustaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Eelotsuse küsimus

Kas elektriliste kodumasinate garantii pikendamise müügi vahendustehingud, mida teeb käibemaksukohustuslane, kelle põhitegevusala on elektriliste kodumasinate müük tarbijatele, on finantstehingud või kas need on neutraalsuse ja konkurentsi moonutamise keelu põhimõtete alusel samastatavad finantstehingutega, selleks et nende summa vastavalt nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ1 artikli 135 lõike 1 punktile b või punktile c mahaarvatava osa arvutamisest välja arvata?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).