Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. rujna 2019. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) – Rádio Popular — Eletrodomésticos, S.A. protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-695/19)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Rádio Popular — Eletrodomésticos, S.A.

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodno pitanje

Čine li financijske transakcije transakcije posredovanja u prodaji produljenog jamstva za električne kućanske aparate, koje izvršava obveznik PDV-a čija je glavna djelatnost prodaja električnih kućanskih aparata potrošačima, ili se one mogu izjednačiti s tim transakcijama na temelju načela neutralnosti i nenarušavanja tržišnog natjecanja, za potrebe isključenja njihova iznosa iz izračuna udjela odbitka, u skladu s člankom 135. stavkom 1. točkom (b) ili točkom (c) Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 od 28. studenoga 2006.?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28 studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)