Language of document :

A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2019. szeptember 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rádio Popular – Electrodomésticos, SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-695/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: Rádio Popular – Electrodomésticos, SA

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Pénzügyi ügyletnek minősülnek-e az elektromos háztartási készülékek meghosszabbított jótállására vonatkozó, azon értékesítési közvetítő ügyletek, amelyeket egy olyan héaalany végez, amelynek fő tevékenysége elektromos háztartási készülékeknek a fogyasztó részére történő értékesítése, vagy a semlegesség és a tisztességtelen verseny tilalma elvének értelmében azok ugyanezen ügyletekkel egyenértékűnek minősülnek-e azok értékének a levonási hányad kiszámítása során történő kizárása tekintetében a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 135. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontja alapján?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)