Language of document :

2019 m. rugsėjo 20 d. Tribunal Arbitral Tributário (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rádio Popular – Eletrodomésticos, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-695/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Rádio Popular – Eletrodomésticos, S.A

Atsakovė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

Ar tarpininkavimo prekiaujant buitinių elektros prietaisų garantijų pratęsimu sandoriai, vykdomi PVM apmokestinamo asmens, kurio pagrindinė veikla – parduoti buitinius elektros prietaisus vartotojui, laikytini finansiniais sandoriais arba yra jiems prilygintini pagal konkurencijos neutralumo ir neiškraipymo principus, siekiant jų sumos neįtraukti į atskaitomos procentinės dalies apskaičiavimą pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 135 straipsnio 1 dalies b arba c punktą?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).