Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. septembrī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-695/19)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālais jautājums

Vai starpniecības darījumi saistībā ar sadzīves tehnikas garantijas pagarinājumu pārdošanu, ko veic PVN maksātājs, kura galvenā nodarbošanās ir sadzīves tehnikas pārdošana patērētājiem, ir uzskatāmi par finanšu darījumiem vai arī ir tiem pielīdzināmi saskaņā ar neitralitātes un konkurences neizkropļošanas principiem, lai šo darījumu apgrozījuma summu varētu izslēgt no atskaitāmās daļas aprēķina saskaņā ar Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK 1 135. panta 1. punkta b) un/vai c) apakšpunktu?

____________

1     Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).