Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 20. septembra 2019 – Rádio Popular — Eletrodomésticos, S.A./ Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-695/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Rádio Popular — Eletrodomésticos, S.A.

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali transakcije posredovanja pri prodaji podaljšanja garancije za gospodinjske aparate, ki jih opravi davčni zavezanec za DDV, čigar glavna dejavnost je prodaja gospodinjskih aparatov potrošniku, pomenijo finančne transakcije oziroma so z njimi primerljive z vidika načel nevtralnosti in prepovedi izkrivljanja konkurence za namene izključitve njihovega zneska iz izračuna odbitnega deleža v skladu s členom 135(1)(b) in/ali (c) Direktive Sveta 2006/112/ES1 z dne 28. novembra 2006?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).