Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 19. augustil 2019 – Land Baden-Württemberg versus D.R.

(kohtuasi C-619/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Land Baden-Württemberg

Vastustaja: D.R.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta1 artikli 4 lõike 1 esimese lõigu punkti e tuleb tõlgendada nii, et mõiste „asutusesisene teabevahetus“ hõlmab kogu teavet, mis ei välju teabekohustusega asutuse sisekasutusest?

2.    Kas „asutusesisesele teabevahetusele“ direktiivi 2003/4/EÜ artikli 4 lõike 1 esimese lõigu punktiga e antud kaitse on ajaliselt piiramatu?

3.    Kui teisele küsimusele vastatakse eitavalt: Kas „asutusesisesele teabevahetusele“ direktiivi 2003/4/EÜ artikli 4 lõike 1 esimese lõigu punktiga e antud kaitse kehtib vaid seni, kuni teabekohustusega asutus teeb otsuse või lõpetab mõne muu haldustoimingu?

____________

1 ELT 2003, L 41, lk 26; ELT eriväljaanne 15/07, lk 375.