Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. kolovoza 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Land Baden-Württemberg protiv D. R.

(predmet C-619/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Land Baden-Württemberg

Tuženik: D. R.

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 4. stavak 1. prvi podstavak točku (e) Direktive 2003/4/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive 90/313/EEZ Vijeća (u daljnjem tekstu: Direktiva o informacijama o okolišu) tumačiti na način da su pojmom „interna komunikacija” obuhvaćene sve komunikacije koje ne napuštaju unutarnje područje tijela koje je dužno pružiti informacije?

2.    Primjenjuje li se zaštita „interne komunikacije” u skladu s člankom 4. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (e) Direktive o informacijama o okolišu vremenski neograničeno?

3.    Ako je odgovor na drugo pitanje negativan: primjenjuje li se zaštita „interne komunikacije” u skladu s člankom 4. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (e) Direktive o informacijama o okolišu samo dok tijelo koje je dužno pružiti informacije ne donese odluku ili dok nije okončan drugi upravni postupak?

____________

1 SL 2003, L 41, str. 26. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 128.)