Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. augusztus 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Land Baden-Württemberg kontra D. R.

(C-619/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Land Baden-Württemberg

Alperes: D. R.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (a környezeti információkról szóló irányelv) 4. cikke (1) bekezdése első albekezdésének e) pontját, hogy a „belső közlemények” fogalom valamennyi olyan közleményre kiterjed, amely nem hagyja el az adatszolgáltatásra kötelezett hatóság belső szervezetét?

A környezeti információkról szóló irányelv 4. cikke (1) bekezdése első albekezdésének e) pontja szerinti „belső közlemények” védelme időbeli korlátozás nélkül érvényesül?

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: a környezeti információkról szóló irányelv 4. cikke (1) bekezdése első albekezdésének e) pontja szerinti „belső közlemények” védelme csak addig érvényesül, amíg az adatszolgáltatásra kötelezett hatóság döntést nem hozott, vagy valamely más közigazgatási eljárást be nem fejeztek?

____________

1 HL 2003. L 41., 26. o.