Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 19. avgusta 2019 – Land Baden-Württemberg/D.R.

(Zadeva C-619/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in vlagateljica revizije: Land Baden-Württemberg

Tožeča stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: D.R.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 4(1), prvi pododstavek, točka (e), Direktive 2003/4/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (Direktiva o dostopu javnosti do informacij o okolju) razlagati tako, da pojem „notranje sporočanje“ obsega vsa sporočila, ki ne zapustijo organa, ki je dolžan posredovati informacije?

2.    Ali varstvo „notranjega sporočanja“ na podlagi člena 4(1), prvi pododstavek, točka (e), Direktive o dostopu javnosti do informacij o okolju velja časovno neomejeno?

3.    Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen: ali varstvo „notranjega sporočanja“ na podlagi člena 4(1), prvi pododstavek, točka (e), Direktive o dostopu javnosti do informacij o okolju velja samo, dokler organ, ki je dolžan posredovati informacije, ne sprejme odločitve ali ni bil končan drug upravni postopek?

____________

1 UL 2003, L 41, str. 26.