Language of document :

ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ-i 13. märtsil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 17. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-368/18: ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ versus EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

(kohtuasi C-228/19 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (esindajad: advokaadid D. Cañadas Arcas, P. Merino Baylos, D. Gómez Sánchez ja N. Martínez de las Rivas Malagón)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet ja Grupo Bimbo, SAB de CV

Euroopa Kohus (kuues koda) jättis 24. septembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja otsustas, et ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ kannab oma kohtukulud ise.

____________