Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španělsko) dne 26. srpna 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi v. Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Věc C-635/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Odpůrce: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Předběžná otázka

Brání směrnice 2014/24/EU1 takové vnitrostátní právní úpravě, jako je čl. 122 odst. 2 LCSP2 , jenž veřejným zadavatelům ukládá povinnost zahrnout do zadávací dokumentace, kterou se řídí veřejná zakázka, zvláštní podmínku pro plnění zakázky, kterou se úspěšnému uchazeči ukládá povinnost zaručit alespoň takové mzdové podmínky zaměstnanců, jaké vyplývají z příslušné odvětvové kolektivní smlouvy, a to i navzdory tomu, že na základě právní úpravy kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv, která stanoví přednost podnikové smlouvy v mzdové oblasti a možnost neuplatnit z hospodářských, technických, organizačních nebo výrobních důvodů příslušnou kolektivní smlouvu, není podnik, kterému má být nebo kterému bude zakázka zadána, uvedenou odvětvovou kolektivní smlouvou vázán?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. 2014, L 94, s. 65).

2     Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (zákon č. 9/2017 ze dne 8. listopadu 2017, o zadávání veřejných zakázek)