Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Hispaania) 26. augustil 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi versus Ayuntamiento de Arrigorriaga

(kohtuasi C-635/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Vastustaja: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Eelotsuse küsimus

Kas direktiiviga 2014/24/EL1 on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm nagu LCSP2 artikli 122 lõige 2, mis kohustab hankijaid lisama riigihankedokumentidesse lepingu täitmise eritingimuse, mis näeb ette eduka pakkuja kohustuse tagada vähemalt töötajate palgatingimused vastavalt kohaldatavale sektori kollektiivlepingule, ka juhul, kui nimetatud sektori kollektiivleping ei ole eduka pakkumise teinud ettevõtjale siduv vastavalt läbirääkimisi ja kollektiivlepinguid käsitlevatele õigusnormidele, milles on sätestatud ettevõtja kollektiivlepingu ülimuslikkus töötasu osas ja võimalus kehtivat kollektiivlepingut majanduslikel, tehnilistel või korralduslikel põhjustel mitte kohaldada?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).

2 8. novembri 2017. aasta seadus 9/2017 avaliku sektori lepingute kohta.