Language of document :

Az Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spanyolország) által 2019. augusztus 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi kontra Ayuntamiento de Arrigorriaga

(C-635/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Ellenérdekű fél: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a 2014/24/EU irányelvvel1 az olyan nemzeti szabályozás, mint az LCSP2 122. cikkének (2) bekezdése, amely arra kötelezi az ajánlatkérő szerveket, hogy a közbeszerzési szerződést szabályozó dokumentációkba foglaljanak bele egy olyan különleges szerződésteljesítési feltételt, amely a nyertes ajánlattevőre nézve azt a kötelezettséget írja elő, hogy a munkavállalók számára legalább az alkalmazandó ágazati kollektív szerződés szerinti bérezési feltételeket biztosítsa, még akkor is, ha az említett ágazati kollektív szerződés erre nem kötelezi a nyertes ajánlattevő vállalkozást a kollektív tárgyalásokra és a kollektív szerződésekre irányadó szabályozás alapján, amely szabályozás úgy rendelkezik, hogy a vállalati kollektív szerződés elsőbbséget élvez a bérezés területén, illetve, hogy valamely hatályos kollektív szerződés alkalmazása gazdasági, technikai, szervezeti vagy termelési okok miatt mellőzhető?

____________

1 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.)

2 A közbeszerzési szerződésekről szóló, 2017. november 8-i 9/2017. sz. törvény