Language of document :

2019 m. rugpjūčio 26 d. Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi / Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Byla C-635/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Kita administracinio proceso šalis: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Direktyvą 2014/24/ES1 yra draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai LCSP2  122 straipsnio 2 dalis, pagal kurias perkančiosios organizacijos įpareigojamos į dokumentus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų sutartis, įtraukti specialią įvykdymo sąlygą, nustatančią konkurso laimėtojui pareigą užtikrinti bent jau darbuotojams mokamo darbo užmokesčio sąlygas pagal taikytiną sektoriaus šakos kolektyvinę sutartį, net jei minėta sektoriaus šakos kolektyvinė sutartis konkursą laimėjusiai įmonei nėra privaloma pagal kolektyvines sutartis ir derybas reglamentuojančius teisės aktus, nustatančius įmonės kolektyvinės sutarties viršenybę darbo užmokesčio srityje ir galimybę netaikyti galiojančios kolektyvinės sutarties dėl ekonominių, organizacinių ar gamybos priežasčių?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).

2 2017 m. lapkričio 8 d. Viešojo sektoriaus sutarčių įstatymas Nr. 9/2017.