Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spania) la 26 august 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi/Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Cauza C-635/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Pârâtă: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Întrebarea preliminară

Directiva 2014/24/UE1 se opune unei dispoziții naționale precum articolul 122 alineatul 2 din LCSP2 , care prevede că autoritățile contractante au obligația să includă în caietele de sarcini aplicabile unui contract de achiziții publice o condiție specială de executare care impune ofertantului câștigător obligația de a garanta lucrătorilor cel puțin condițiile salariale prevăzute de convenția colectivă sectorială aplicabilă, chiar dacă convenția respectivă nu se aplică întreprinderii câștigătoare, conform reglementării în materia negocierilor și a convențiilor colective, care stabilește prevalența convenției colective încheiate la nivel de întreprindere în ceea ce privește salariile și posibilitatea de a nu aplica o convenție colectivă în vigoare pentru motive economice, tehnice, organizatorice sau privind producția?

____________

1     Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

2     Legea nr. 9/2017 din 8 noiembrie 2017 privind contractele de achiziții publice.