Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španija) 26. avgusta 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi / Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Zadeva C-635/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Tožena stranka: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali Direktiva 2014/24/EU1 nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je člen 122(2) LCSP2 , ki javnim naročnikom nalaga, da v dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom vključijo poseben pogoj v zvezi z izvedbo, ki ponudniku nalaga obveznost, da zagotavlja vsaj take plačne pogoje delavcem, kakršni so določeni v panožni kolektivni pogodbi, ki se uporabi, tudi če v skladu z zakonodajo, ki ureja področje kolektivnega pogajanja in kolektivnih pogodb in določa, da ima na področju plač prednost kolektivna pogodba podjetja, in možnost, da se ne uporabi veljavne kolektivne pogodbe iz ekonomskih, tehničnih, organizacijskih ali proizvodnih razlogov, navedena panožna kolektivna pogodba ne zavezuje podjetja, ki je ponudnik?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str.65).

2     Zakon 9/2017 z dne 8. novembra o javnih naročilih.