Language of document :

Жалба, подадена на 3 април 2019 г. от Mas Que Vinos Global, S.L. срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 17 януари 2019 г. по дело T-576/17 — Mas Que Vinos Global, S.L./EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)/EUIPO

(Дело C-278/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Mas Que Vinos Global, S.L. (представител: M. J. Sanmartín Sanmartín, abogada)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), José Estévez, S.A. (JESA)

С определение от 25 септември 2019 г. Съдът (осми състав) отхвърли жалбата и осъди Mas Que Vinos Global, S.L. да заплати направените от него съдебни разноски.

____________