Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 3. dubna 2019 Mas Que Vinos Global, S.L proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 17. ledna 2019 ve věci T-576/17, Mas Que Vinos Global, S.L. v. EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)

(Věc C-278/19 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Mas Que Vinos Global, S.L. (zástupce: M. J. Sanmartín Sanmartín, abogada)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a José Estévez, S.A. (JESA)

Usnesením ze dne 25. září 2019 Soudní dvůr (osmý senát) zamítl kasační opravný prostředek a rozhodl, že Mas Que Vinos Global, S.L. ponese vlastní náklady řízení.

____________