Language of document :

Mas Que Vinos Global, S.L-i 3. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 17. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-576/17: Mas Que Vinos Global, S.L. versus EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)

(kohtuasi C-278/19 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Mas Que Vinos Global, S.L. (esindaja: advokaat M. J. Sanmartín Sanmartín)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet ja José Estévez, S.A. (JESA)

Euroopa Kohus (kaheksas koda) jättis 25. septembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja otsustas, et Mas Que Vinos Global, S.L. kannab oma kohtukulud ise.

____________