Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 3. aprīlī Mas Que Vinos Global, S.L. iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2019. gada 17. janvāra spriedumu lietā T-576/17 Mas Que Vinos Global, S.L./EUIPO – JESA (“EL SEÑORITO”)

(Lieta C-278/19 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Mas Que Vinos Global, S.L. (pārstāve: M. Sanmartín Sanmartín, advokāte)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs un José Estévez, S.A. (JESA)

Ar 2019. gada 25. septembra rīkojumu Tiesa (astotā palāta) noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda Mas Que Vinos Global, S.L. pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________