Language of document :

Odvolanie podané 3. apríla 2019: Mas Que Vinos Global, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 17. januára 2019 vo veci T-576/17, Mas Que Vinos Global, S.L./EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)

(vec C-278/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Mas Que Vinos Global, S.L. (v zastúpení: M. J. Sanmartín Sanmartín, abogada)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a José Estévez, S.A. (JESA)

Uznesením z 25. septembra 2019 Súdny dvor (ôsma komora) zamietol odvolanie a rozhodol, že Mas Que Vinos Global, S.L. znáša svoje vlastné trovy konania.

____________