Language of document :

Överklagande ingett den 3 april 2019 av Mas Que Vinos Global av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 17 januari 2019 i mål T-576/17, Mas Que Vinos Global, S.L. mot EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)

(Mål C-278/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Mas Que Vinos Global, S.L. (ombud: M. J. Sanmartín Sanmartín, abogada)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och José Estévez, S.A. (JESA)

Genom beslut av den 25 september 2019 ogillade domstolen (åttonde avdelningen) överklagandet och slog fast att Mas Que Vinos Global, S.L. ska bära sina rättegångskostnader.

____________